Kam skirtas šis privatumo pranešimas?

Šis privatumo pranešimas skirtas internetinės svetainės www.myliusuri.lt lankytojams (toliau – Lankytojai), kurie norėdami mums nusiųsti pranešimą, gali pateikti savo asmens duomenis.

Kas atsakingas už jūsų duomenų rinkimą?

Jūsų asmens duomenų valdytojas – AB „Vilkyškių pieninė“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 277160980, Prano Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgiai, el. p. info@vilvi.eu, tel. +370 441 55330.

Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiu tikslu mes tvarkome?

Bendrovė tvarko tik tuos duomenis, kuriuos tvarkyti yra būtina tvarkyti norint palaikyti tinkamą komunikaciją su Lankytojais. Todėl, norėdami nusiųsti mums žinutę, privalote mums pateikti savo vardą ir elektroninio pašto adresą.

Šiuos asmens duomenis Bendrovė tvarko tam, kad galėtų pateikti atsakymą į Jūsų užklausą bei užtikrinti tinkamą komunikaciją su Jumis. Taigi, nepateikus asmens duomenų, prašomų puslapio skiltyje „Susisiekime“, Jūs negalėsite Bendrovei palikti žinutės, o Bendrovė negalės pateikti atsakymo į jūsų žinutę ar kitaip su Jumis susisiekti.

Pažymėtina, jog savo asmens duomenis Bendrovei pateikiate savanoriškai, todėl siųsdami mums pranešimą, sutinkate, jog Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarkys – Tinkamos komunikacijos su duomenų subjektais palaikymo tikslu (teisinis pagrindas: Jūsų kaip duomenų subjekto sutikimas; taip pat tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų, kai Bendrovė dėl skundo ar kito kreipimosi pradeda tyrimą).

Kam teikiame ir kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis (vardą ir el. pašto adresą) galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą atsakymą ar kitaip išnagrinėti jūsų pranešimą.

Bendrovė tvarkomus asmens duomenis saugo ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai arba pasibaigia bet kokių pretenzijų senaties terminas. Jūsų pateikti pranešimai (įskaitant privalomus asmens duomenis) Bendrovėje saugomi 30 dienų nuo pranešimo išnagrinėjimo dienos (informacija susijusi su skundais saugoma iki 3 metų).

Kokias teises turi duomenų subjektai?

Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti ir (ar) ištrinti, ir (ar) apriboti duomenų tvarkymą, ir (ar) teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Kai jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Jei turite prašymų dėl asmens duomenų tvarkymo ar nusiskundimų į Bendrovę galite kreiptis jums patogiu būdu (įskaitant ir el. paštu duomenuapsauga@vilvi.eu). Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (ada@ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Mes socialiniuose tinkluose

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines ir pateikiamos nuorodos į Bendrovės socialinių tinklų paskyras. Šiuo metu Bendrovei priklauso socialinio tinklo „Instagram“ profilis „myliusuri“, kurį galite rasti adresu www.instagram.com/myliusuri/, bei socialinio tinklo „Facebook“ profilis „myliu surį“, kurį galite rasti adresu www.facebook.com/Myliu-sūrį-711302089392294/.

Pažymėtina, kad visą informaciją kurią mums pateikiate socialiniuose tinkluose „Instagram“ ir „Facebook“ (įskaitant siunčiamus pranešimus ar komentarus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Todėl norėdami plačiau sužinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą socialiniame tinkle „Instagram“, rekomenduojame perskaityti privatumo pranešimą kuris pateikiamas adresu: https://help.instagram.com/; norėdami plačiau sužinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą socialiniame tinkle „Facebook“, rekomenduojame perskaityti privatumo pranešimą kuris pateikiamas adresu: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Kur kreiptis, jeigu Jums kyla klausimų?

Dėl iškilusių klausimų galite kreiptis į Bendrovę el. pašto adresu duomenuapsauga@vilvi.eu arba telefonu +370 441 55330.

Slapukai (angl. Cookies)

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Tą patį daro ir dauguma didžiųjų interneto svetainių.

Kas yra slapukai?

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose

Kokios naudojamų slapukų rūšys?

Būtinieji Slapukai – tai Slapukai reikalingi tinkamam Svetainės veikimui. Jie įgalina naudotis tam tikromis Svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, saugiai prisijungti prie Svetainėje susikurtos Paskyros.

Analitiniai / veikimo Slapukai – su šių Slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek vartotojų naudojasi Svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga Svetainės funkcionalumo tobulinimui.

Funkciniai Slapukai – tai Slapukai naudojami Svetaine pakartotinai besinaudojančio Vartotojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti Svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus ir pan.

Reklaminiai / Trečiųjų šalių Slapukai – su šių Slapukų pagalba informacija apie naudojimąsi Svetaine pritaikoma Vartotoją dominančios reklamos ar kitos tikslinės informacijos pateikimui.

Kaip AB „Vilkyškių pieninė“ (toliau – Bendrovė) naudoja slapukus?

www.myliusuri.lt naudoja slapukus, kad surinktų Jūsų IP adreso ir naršymo informaciją, tokią kaip aplankytos interneto svetainės ar kiekviename tinklapyje praleistas laikas. Tai leidžia interneto svetainei prisiminti Jūsų sistemą ir nustatymus.

„Google Analytics“ slapukai leidžia Bendrovei stebėti svetainės srautus ir vartotojų veiksmus svetainėje – Bendrovė šiuos duomenis naudoja lankytojų elgesio analizei bei tam, kad pagerintų lankymosi svetainėje patirtį.

Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje. Pažymėtina, kad jei išjungiate slapukus savo naršyklėje, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Jūsų sutikimas.

Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų?

Prieigą prie statistinių duomenų apie Bendrovės lankytojus turi Bendrovės darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti Bendrovės partneriai, kurie teikia Bendrovei interneto svetainės turinio valdymo įrankius arba Bendrovės svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas.

„Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“ (JAV įmonė), tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES – JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimams. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti čia: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

Kiek ilgai Bendrovė išsaugo duomenis?

Bendrovė naudoja surinktus duomenis analizei iki trejų metų.

Slapukai paprastai galioja trumpai, priklauso nuo slapuko tipo (apsilankymo sesiją, vieną minutę, valandą, dieną, savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki penkerių metų.

Jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti

Susisiekę su Bendrove el. paštu duomenuapsauga@vilvi.eu arba kitais nurodytais Bendrovės kontaktais, galite pasinaudoti savo teisėmis, taip pat ir susijusiomis su asmens duomenų tvarkymu panaudojant slapukus. Prašymą turėtumėte pateikti kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus savo asmens tapatybę.

Jūsų teisės:

  • susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
  • prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis;
  • prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis;
  • jei taikytina, atšaukti sutikimą leisti tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
  • jei taikytina – teisę į duomenų perkeliamumą.

Kai kuriais atvejais Jūs galite turėti teisę prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Jums paprašius, Jūsų asmens duomenys bus ištrinami, Bendrovė išsaugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius.

Kaip valdyti slapukus?

Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus; be to, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. Jūs galite bet kada vos panorėję valdyti ir / arba ištrinti pagal savo pageidavimus. Daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi.

Slapukų valdymas jūsų naršyklėje

Daugumoje naršyklių galima:

  • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
  • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
  • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
  • blokuoti visų slapukų siuntimą;
  • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų svetainę) neveiks tinkamai arba visiškai neveiks naršymas svetainėje. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų interneto svetaine.

Pasirinkimas „nesekti“

Technologija „nesekti“ suteikia lankytojams galimybę neleisti jų sekti interneto svetainėse jokiais tikslais, be kita ko, analizei, reklamai ir socialinių platformų reikmėms. Kaip savo naršyklėje įjungti parinktį „nesekti“:

Arba apsilankę čia:

Teisė pateikti skundą

Jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės į privatumą, galite kreiptis į Bendrovę el. paštu duomenuapsauga@vilvi.eu.  Taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba galite kreiptis į teismą.